Lệ Thủy ft. Minh Vương ft. Thanh Tòng ft. Tài Linhft..