Xây dựng thương hiệu Saigon Vafaco vững mạnh trên thị  trường trong nước và hướng đến mục tiêu chiếm 30% thị phần .

Để phát triển toàn diện, Công ty Vật Phẩm Văn hóa tập trung nghiên cứu sản phẩm mới, chương trình mới đáp ứng nhu cầu văn hóa hóa ngày càng cao của người nghe, người xem, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp giàu năng lực, kết hợp đẩy mạnh hoạt động sản xuất và marketing, nâng cấp hệ thống quản lý làm chiến lược phát triển toàn Công ty.

Đối với nguồn nhân lực, sức mạnh cốt lõi trong sự phát triển của doanh nghiệp, Saigon Vafaco hoàn thiện các chính sách nhân sự nhằm thu hút và duy trì đội ngũ giàu năng lực và nhiệt huyết. Cùng với việc nâng cao trình độ bộ máy quản lý, chế độ đào tạo, huấn luyện và quy chế lương thưởng xứng đáng sẽ được áp dụng toàn diện cho tất cả thành viên Saigon Vafaco. Trong tương lai, Saigon Vafaco phấn đấu xây dựng và phát triển một đội ngũ nhân lực khung có chất lượng cao kết hợp lực lượng nhân sự thực thi trẻ, nhiệt tình, có kỹ năng chuyên môn, tư chất đạo đức tốt.

 

Bên cạnh đó, nhằm mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm, Saigon Vafaco hướng đến nâng cao năng lực và giảm chi phí sản xuất, mở rộng nhà máy, đầu tư thay đổi một số thiết bị cũ .

 

Từ lợi thế về chất lượng và giá cả phù hợp cho mỗi sản phẩm, Công ty Vật phẩm Văn hóa tiếp tục phát triển và củng cố thị trường trong nước nhằm phục vụ sâu rộng công tác truyền bá những tinh hoa văn hóa Việt Nam đến cộng đồng. Đồng thời, nghiên cứu xâm nhập các thị trường quốc tế thích hợp trước hết là tại Đông Nam Á .